SJAJ U TAMI AD, BeogradIzvestaj_o_odrzanoj_redovnoj_sednici_skupstine_akcionara_Sjaj_u_tami_ad_Beograd_2024.pdf
Odluka_o_pokricu_gubitaka_iz_nerasporedjene_dobiti_Sjaj_u_tami.pdf
Odluka_o_usvajanju_Finansijskih_izvestaja_Sjaj_u_tami_za_2023_godinu.pdf

Formular_za_glasanje_u_odsustvu_za_fizicka_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2024.docx
Formular_za_glasanje_u_odsustvu_za_pravna_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2024.doc
odluka_direktor.doc
odluka_naknada.doc
Odluka_OD_o_sazivanju_redovne_sednice_skupstine_2024_Sjaj_u_tami_ad.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_izboru_revizora_za_2024_Sjaj_u_tami_ad.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_pokricu_gubitaka_iz_nerasporedjene_dobiti.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_dnevnog_reda_Sjaj_u_tami_ad_2024.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_FI_za_2023_Sjaj_u_tami_ad.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_Godisnjeg_izvestaja_o_poslovanju_Sjaj_u_tami_ad_2023.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_izvestaja_o_radu_OD_Sjaj_u_tami_ad_za_2023.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_revizorskog_izvestaja_za_2023_Sjaj_u_tami_ad_.doc
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_zapisnika_od_29062023_Sjaj_u_tami_ad.doc
Poziv_za_redovnu_skupstinu_SJAJ_U_TAMI_za_objavu.pdf
Punomocje_za_fizicka_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2024.docx
Punomocje_za_pravna_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2024.doc

Sjaj_u_tami-komplet 2023-potpisan.pdf

Polugodisnji_izvestaj_za_2023.godinu-Sjaj_u_tami_a.d.Beograd.pdf

Zapisnik_skupstine_Sjaj_u_tami_29062023.pdf

Odluka_o_usvajanju_FI_Sjaj_u tami_29062023.pdf
Odluka_o_konstatovanju_gubitka_Sjaj_u_tami_ad_29062023.pdf
Izvestaj_o_odrzanoj_redovnoj_sednici_skupstine_Sjaj_u_tami_29062023.pdf

Punomocje_za_pravna_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2023.pdf
Punomocje_za_fizicka_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2023.pdf
Poziv_za_sazivanje_redovne_skupstine_Sjaj_u_tami_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_zapisnika_od_28062022_Sjaj_u_tami_ad.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_revizorskog_izveštaja_za_2022_Sjaj_u_tami_ad_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_izveštaja_o_radu_OD_Sjaj_u_tami_ad_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_Godisnjeg_izvestaja_o_poslovanju_Sjaj_u_tami_ad_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_FI_za_2022_Sjaj_u_tami_ad_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_usvajanju_dnevnog_reda_Sjaj_u_tami_ad_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_konstatovanju_gubitka_Sjaj_u_tami_ad_2023.pdf
Odluka_OD_predlog_odluke_o_izboru_revizora_za_2023_Sjaj_u_tami_ad.pdf
Odluka_OD_o_sazivanju_redovne_sednice_skupstine_2023_Sjaj_u_tami_ad.pdf
Formular_za_glasanje_u_odsustvu_za_pravna_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2023.pdf
Formular_za_glasanje_u_odsustvu_za_fizicka_lica_SJAJ_U_TAMI_redovna_2023.pdf

2022_Godisnji_dokument_o_objavljenim_SJAJ_U_TAMIpotpisan.pdf

Sjaj_u_tami-Bilans_stanja.pdf

Zapisnik_sa_redovne_sednice_Sjaj_u_tami_ad_28062022.pdf

Izvestaj_o_odrzanoj_redovnoj_skupstini_2022_SJAJ_U_TAMI.pdf

Punomocje_za_glasanje_na_sednici_skupstine_28062022.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika.doc
predlog_odluke_usvajanje_revizorskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_izvestaja_o_poslovanju.doc
predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca_2022.doc
predlog_odluke_o_izmenama_i_dopunama_Statuta_Drustva.doc
predlog_odluke_konstatovanje_gubitka_u_2021_godini.doc
predlog_odluke_izvestaj_odbora_direktora.docx
predlog_odluke_dnevni_red.doc
Poziv_za_redovnu_sednicu_skupstine_akcionara_Sjaj_u_tami_28062022.pdf
Poziv_Sjaj_u_tami_redovna_2022.doc
odluka_o_imenovanju_i_razresenju_clana_odbora_direktora.docx
Formular_za_glasanje_u_odsustvu_28062022.doc

GODISNJI_DOKUMENT_O_OBJAVLJENIM_INFORMACIJAMA.pdf

Bilans stanja

Zapisnik_Sjaj_u_tami_AD.pdf

formular_za_glasanje_u_odsustvu 2021.doc
Poziv_za_sednicu_Sjaj_u_tami_21122021.pdf
predlog_odluke_dnevni_red 2021.doc
predlog_odluke_razrešenje_i_imenovanje_direktora 2021.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika.doc
punomocje_2021.doc
Zapisnik_10112021_Sjaj_u_tami.pdf

formular_za_glasanje_u_odsustvu_2021.doc
Poziv_za_sednicu_Sjaj_u_tami.pdf
predlog_odluke_dnevni_red_2021.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca_2021.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika.doc

Zapisnik_Sjaj_u_tami_ad.pdf
formular_za_glasanje_u_odsustvu_2021.doc
Poziv_Sjaj_u_tami_redovna_2021.doc
predlog_odluke_dnevni_red 2021.doc
predlog_odluke_izvestaj_odbora_dir.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca_2021.doc
predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_godisnjeg_izvestaja_2021.doc
predlog_odluke_usvajanje_revizorskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika.doc
punomocje_2021.doc
Poziv_za_redovnu_sednicu_skupstine_drustva_SJAJ_U_TAMI_ad_2021.pdf
godisnji_dokument_o_objavljenim_inf_SJAJ_U_TAMI.pdf
Sjaj_u_tami_2020_zavrsni-za brokera.pdf
SOPSTVENE_AKCIJE-Izvestaj_Sjaj_31.08.2020_potpisano.pdf
Ponuda_za_sticanje_sopstvenih_akcija_Sjaj_u_tami_10avg2020.doc
Zapisnik_Sjaj_u_tami_10avg2020.pdf
punomocje_2020.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika_2020.doc
predlog_odluke_usvajanje_revizorskog_izvestaja_2020.doc
predlog_odluke_usvajanje_godisnjeg_izvestaja_2020.doc
predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja_2019.doc
predlog_odluke_sticanje_sopstvenih_akcija.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca_2020.doc
predlog_odluke_izvestaj_odbora_dir_2020.doc
predlog_odluke_dnevni_red_2020.doc
Poziv-Sjaj_u_tami_AD_redovna_skupstina_2020.pdf
Poziv_Sjaj_u_tami_redovna_2020.doc
formular_za_glasanje_u_odsustvu_2020.doc

2019_Godisnji_dokument_o_objavljenim_SJAJ_U_TAMI.pdf
FINANSIJSKI_IZVESTAJI_SJAJ_U_TAMI_BROKERI.pdf
Zapisnik Sjaj u tami vanredna novembar 2019
formular za glasanje u odsustvu vanredna 2019
predlog odluke dnevni vanredna 2019
predlog odluke revizorska kuca vanredna 2019
predlog odluke usvajanje zapisnika vanredna 2019
punomocje vanredna 2019
Poziv Vanredna Sjaj u tami

Izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini 2019g

Zapisnik Sjaj u tami redovna 2019

dopuna dnevnog reda skupstine 2019
formular za glasanje u odsustvu 2019
odluka direktor
Poziv redovna 2019
predlog odluke dnevni red 2019
predlog odluke izvestaj odbora dir 2019
predlog odluke raspodela dobiti 2019
predlog odluke revizorska kuca 2019
predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja 2019
predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja 2019
predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja 2019
predlog odluke usvajanje zapisnika 2019
punomocje 2019

Poziv za redovnu sednicu skupstine drustva
godisnji izvestaj o objavljenim informacijama SJAJ U TAMI

Bilans stanja na dan 31.12.2018 godine

Zapisnik Sjaj u tami AD

Izvestaj o vanrednoj skupstini akcionara SJAJ U TAMI

Poziv
Punomocje
Predlog odluke o utvrdjivanju zarade direktora
Odluka o imenovanju i razresenju direktora
Formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik
Dopuna dnevnog reda
Dopunjen formular za glasanje u odsustvu
Dopunjeno punomocje 2018
Odluka izmene statuta

Formular za glasanje u odsustvu
Poziv redovna 2018
Predlog odluke dnevni red 2018
Predlog odluke izvestaj odbora dir
Predlog Odluke o promeni poslovnog imena
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke revizorska kuca 2018
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Punomocje 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama
Godisnji izvestaj

Punomocje 2017
Predlog predsednik skupstine
Odluka o promeni sedista
Odluka o promeni poslovnog imena
Odluka o imenovanju i razresenju dir
Formular za glasanje u odsustvu 2017
Dopuna dnevnog reda skupstine 2017

Formular za glasanje u odsustvu 2017
Poziv redovna 2017
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke izveštaj odbora
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke revizorska kuća
Predlog odluke usvajanje finansijskog izveštaja
Predlog odluke usvajanje godišnjeg izveštaja
Predlog odluke usvajanje revizorskog izveštaja
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Punomoćje

GODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ 2016
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU

OBAVESTENJE IZDAVAOCA GRADINA AD UZICE O PROMENAMA U ZNACAJNOM UCESCU

OBAVESTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA-2 Gradina ad

SOPSTVENE AKCIJE-OBAVESTENJE Gradina ad

Izvestaj odbora direktora

Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini akcionara

Dopuna dnevnog reda redovne skupstine
Predlog odluke prodaja nepokretnosti
Formular za glasanje u odsustvu
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara 2016
Naknadna verifikacija odluke raspolaganje imovinom velike vrednosti 2016
Poziv redovna 2016
Predlog odluke dnevni red 2016
Predlog odluke izvestaj odbora dir 2016
Predlog odluke komisija za glasanje 2016
Predlog odluke predsednik skupstine 2016
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke revizorska kuca 2016
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja 2016
Predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja 2016
Predlog odluke usvajanje zapisnika Gradina
Predlog odluke zapisnicar 2016
Punomocje 2016

Formular za glasanje u odsustvu
Poziv za vanrednu sednicu skupštine društva
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke predsednik skupštine
Predlog odluke sticanje sopstvenih akcija
Predlog odluke usvajanje zapisnika - javni beležnik
Predlog odluke zapisničar
Punomoćje
Godisnji izvestaj o poslovanju za 2015-sertifikovan
Bilans stanja na dan 31.12.2015.

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini br.18-28.01.2016.pdf
punomocje.doc
preporuka.doc
predlog_odluke_zapisnicar.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika-javni_beleznik.doc
predlog_odluke_predsednik_skupstine.doc
predlog_odluke_komisija_za_glasanje.doc
predlog_odluke_dnevni_red.doc
predlog_verifikacija_odluke_odbor_direktora_gradina_raspolaganje_imovinom_velike_vrednosti.doc
Poziv_vanredna_Gradina.doc
Formular_zahteva_za_ostvarivanje_prava_nesaglasnih_akcionara-1.doc
formular_za_glasanje_u_odsustvu.doc

ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPSTINE ODRZANE 25.06.2015-GRADINA AD UZICE.pdf
Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2015
Poziv_redovna_2015.doc
punomocje_2015.doc
preporuka_raspolaganje.docx
preporuka_odbora_direktora_za_raspolaganje_imovinom_akcije_nama.docx
predlog_odluke_zapisnicar.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika_2015_gradina.doc
predlog_odluke_usvajanje_revizorskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_godisnjeg_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca.doc
predlog_odluke_raspodela_dobiti.doc
predlog_odluke_predsednik_skupstine.doc
predlog_odluke_komisija_za_glasanje.doc
predlog_odluke_izvestaj_odbora_dir.doc
predlog_odluke_dnevni_red.doc
odlukao sticanju imovine velike vrednosti nama akcije.docx
naknadna verifikacija odluke raspolaganje imovinom velike vrednosti.doc
Formular_zahteva_za_ostvarivanje_prava_nesaglasnih_akcionara-1.doc
formular_za_glasanje_u_odsustvu 2015.doc

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2014.god.pdf
GFI-PD 20150211 godisnji.xls

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini 2015.doc
Punomocje
Predlog odluke verifikacija odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti 192
Predlog odluke verifikacija odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti 193
Predlog odluke verifikacija odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti 194
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke predsednik skupstine
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke dnevni red
Poziv skupstina januar 2015
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
Formular za glasanje u odsustvu

POLUGODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU-2014 GRADINA AD UZICE
POLUGODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA PRIVREDNA DRUSTVA-2014 GRADINA AD UZICE
izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini-29.05.2014
Godisnji dokument o objavljenim informacijama-GRADINA
Punomocje
Predlog odluke zapisnicar
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje izmena i dopuna Statuta
Predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke revizorska kuca
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke predsednik skupstine
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke izvestaj odbora dir
Predlog odluke dnevni red
Poziva redovna 2014
Izvestaj odbora direktora Gradina
Izmene i dopune statuta
Formular za glasanje u odsustvu
GRADINA-GODISNJI IZVESTAJ_O_POSLOVANJU-2013_GOD.pdf
2013 GRADINA GFI PD godisnji finansijski izvestaj.xls

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini 22.01.2014
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka odbora-sazivanje
Poziv skupstina januar 2014
Predlog odluke direktori
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke naknada za rad direktora
Predlog odluke o raspodeli dobiti
Predlog odluke ponistaj odluke o raspodeli dobiti
Predlog odluke predsednik skupstine
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke zapisnicar
Punomocje

Polugodisnji izvestaj o poslovanju Gradina AD Uzice
Polugodisnji finansijski izvestaj za privredna drustva

Izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini

formular za glasanje u odsustvu
poziv skupstina
predlog odluke izvestaj odbora direktora
predlog odluke direktori
predlog odluke dnevni red
predlog odluke komisija za glasanje
predlog odluke naknada za rad direktora
predlog odluke predsednik skupstine
predlog odluke raspodela dobiti
predlog odluke revizorska kuca
predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
predlog odluke usvajanje zapisnika
predlog odluke zapisnicar
punomocje

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

formular za glasanje u odsustvu
odluka o izdavanju akcija - smanjenje osnovnog kapitala
Osnivacki akt novi
poziv skupstina 2012
pravilnik o radu skupstine ad
predlog odluke izvestaj UO
predlog odluke direktori
predlog odluke dnevni red
predlog odluke komisija za glasanje
predlog odluke naknada za rad direktora
predlog odluke pokrice gubitaka
predlog odluke Poslovnik o radu skupstine
predlog odluke predsednik skupstine
predlog odluke promena pretezne delatnosti
predlog odluke razresenje clanova upravnog odbora
predlog odluke revizorska kuca
predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
predlog odluke usvajanje Osnivackog akta
predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
predlog odluke usvajanje Statuta
predlog odluke usvajanje zapisnika
predlog odluke zapisnicar
punomocje
statut
predlog odluke sticanje sopstvenih akcija

Godisnji izvestaj o poslovanju 2011

Poziv akcionarima - 12.09.2011.

Poziv akcionarima


izvestaj o odrzanoj skupstini


Poziv akcionarima - 26.11.2010.

odluka UO - sazivanje

odluka UO - knjiga akcionara.doc

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda.doc


Poziv akcionarima - 19.11.2010.

ZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU ODRŽANOJ VANREDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 10.09.2010.

IZJAVU O ŠESTOMESECNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA DRUGO POLUGODISTE 2010. GODINE


Poziv akcionarima - 06.08.2010

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka II reda

odluka UO - preporuka poništaj hipoteka I reda

odluka UO - preporuka poništaj hipoteka II reda


Poziv akcionarima - 19.07.2010.


Poziv akcionarima


Poziv za sednicu

Oglas